ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing


ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing 2 Day Mt. Fuji Climbing Tour

เปิดประสบการณ์ใหม่ ไปสัมผัสจุดที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยการปีนภูเขาไฟฟูจิผ่าน "เส้นทางฟูจิโนะมิยะ (Fujinomiya Trail)" เส้นทางที่สั้นที่สุดในการไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ เหมาะสำหรับนักปีนเขามือใหม่ หรือผู้ที่มีความสนใจเริ่มแรก
โปรแกรมนี้รวมที่พัก 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและค่ำ) และ ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking) พร้อมรถบัสรับ-ส่งจาก JR Shin-Fuji Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 และ “Certificate for Climbing Mt. fuji” ที่ออกโดย “Tourism Shizuoka Japan (TSJ) และ Wendy Tour"

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ราคา และ ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา ช่วงเวลาเดินทาง
27,900 บาท / ท่าน

*กรณีวันที่เดินทาง มีผู้เดินทางน้อยกว่า 4 ท่าน จะงดออกเดินทาง*
12, 19, 26 กรกฎาคม

2, 8, 17, 23, 30 สิงหาคม

6 กันยายน

ในแพคเกจรวม ที่พัก 2 คืน - โรงแรม Fuji Green Hotel 1 คืน (Twin Room ขนาด 22 sqm.)
และ 6 th Station Mountain Hut 1 คืน (Dormitory Type) 1 คืน รวมอาหารเช้า 1 มื้อ และ อาหารค่ำ 1 มื้อ

ในแพคเกจรวม ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking)
ในแพคเกจรวม รถบัสรับ-ส่งจาก JR Shin-Fuji Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ไป - กลับ)

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing Mount Fuji

ด้วยความสูง 3,776 เมตร ผู้ที่สนใจจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย อีกทั้งยังต้องมีการจัดเตรียมเสื้อผ้า และ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเดินทางข้อมูลเพิ่มเติม และ สั่งซื้อ โทร. 02-214-1763 หรือ Wendy Tour - Thailand