Japan Visa

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น Japan Visa 

เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทย

870 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว)
1,740 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)
ค่าบริการของศูนย์ฯ JAVC : 705 บาท
เฉพาะค่าบริการยื่นวีซ่ากับทางเวนดี้ทัวร์ 2,500 บาท


ระยะเวลาดำเนินการ : อย่างน้อย 5 วันทำการ นับจากวันที่รับยื่นคำร้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม และ สั่งซื้อ โทร. 02-216-2201 หรือ Wendy Tour - Thailand