ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing


ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing 2 Day Mt. Fuji Climbing Tour

เปิดประสบการณ์ใหม่ สัมผัสจุดที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยการปีนภูเขาไฟฟูจิผ่าน "เส้นทางฟูจิโนะมิยะ Fujinomiya Trail (3,776 เมตร)" เส้นทางที่สั้นที่สุดในการไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ เหมาะสำหรับนักปีนเขามือใหม่ หรือผู้ที่มีความสนใจเริ่มแรก
โปรแกรมนี้รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน (พร้อมอาหาร 2 มื้อ) และ ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking) พร้อมรถบัสรับ-ส่งจาก Shinjuku Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

แพ็คเกจทัวร์ปีนเขา Fuji Climbing 2 วัน 1 คืน8 th Station Mountain Hut 1 คืน (Dormitory Type) อาหาร 2 มื้อ (รวมอาหารเช้า 1 มื้อ และ อาหารค่ำ 1 มื้อ)
ในแพ็คเกจรวม ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking)
ในแพ็คเกจรวม รถบัสรับ-ส่งจาก Shinjuku Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ไป - กลับ)

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing Mount Fuji

ด้วยความสูง 3,776 เมตร ผู้ที่สนใจจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย อีกทั้งยังต้องมีการจัดเตรียมเสื้อผ้า และ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเดินทาง

รถบัสรับ-ส่งจากชินจูกุ (Shinjuku) ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5


ข้อมูลเพิ่มเติม และ สั่งซื้อ โทร. 02-214-1763 หรือ Wendy Tour - Thailand